Autumn Leaves in Kyoto

REVISTĂ EDITATĂ DE ŞCOALA DE POEZIE RENKU DE LA SLOBOZIA

La ce bun o nouă, mică, foarte mică revistă de literatură?

MICUL ORION este o revistă scrisă şi editată de membrii ŞCOLII DE POEZIE RENKU de la SLOBOZIA şi sperăm să apară periodic, o dată la două luni, în limbile română şi engleză.

MICUL ORION este o revistă dedicată aproape în întregime poemului renku.

MICUL ORION poate deveni o revistă mult mai promptă. Prezent în mijlocul creatorilor de poezie renku, le întîmpină dorinţa de comunicare, de dialog. Voinţa lor este: mai puţină teorie şi mai multă poezie.

MICUL ORION nu se opune revistei ORION, editată de Centrul Cultural
Ionel Perlea - Ialomiţa, din contra, o sprijină, o completează, ba chiar o anticipează, formînd împreună o mică familie.

joi, 29 noiembrie 2007

PETALĂ PE COARDA SOL (Yongin nijuin renku)


Şerban Codrin, Valentin Busuioc,
Constantin Severin & Manuela Miga

Munţii departe –
deodată un fluture
îi acoperă. (Codrin)

Munţii departe –
deodată un fluture
îi acoperă -
peste lanul în flăcări
zgomotul aripilor (Busuioc)

Peste lanul în flăcări
zgomotul aripilor -
cocor în turlă -
printre scînduri arse
cerul (
Severin)

Cocor în turlă -
printre scînduri arse
cerul -
apa în cristelniţă
s-a răcit de mult (
Miga)

***

Apa în cristelniţă
s-a răcit de mult -
cea dintîi brumă -
rătăcind printre dovleci
luna palidă (
Miga)

Cea dintîi brumă -
rătăcind printre dovleci
luna palidă –
în vîntul rece ea şi
arţarul la răscruce (
Severin)

În vîntul rece ea şi
arţarul la răscruce -
fredonînd -
bătrîna înşiră ghebe
pe sfoară (
Busuioc)

Fredonînd -
bătrîna înşiră ghebe
pe sfoară -
după concert o coardă
plesnind în sala goală (
Codrin)

După concert o coardă
plesnind în sala goală -
amurg. În lada
de zestre dantelele
se îngălbenesc (
Miga)

Amurg. În lada
de zestre dantelele
se îngălbenesc -
pe lacătul ruginit
se plimbă un păianjen (
Severin)

Pe lacătul ruginit
se plimbă un păianjen -
zi însorită -
copilul şi motanul
cu ochii la copcă (
Miga)

Zi însorită -
copilul şi motanul
cu ochii la copcă -
luna pipăind printre
sloiuri solzii peştilor (
Codrin)

Luna pipăind printre
sloiuri solzii peştilor -
în vis muntele
e mult mai aproape.
merg pe curcubeu (
Miga)

În vis muntele
e mult mai aproape.
Merg pe curcubeu -
în urma-alergătorului
stropii se alungesc (
Severin)

În urma-alergătorului
stropii se alungesc -
haina la uscat.
În buzunarul zdrenţuit
biletul de dragoste (
Busuioc)

Haina la uscat.
În buzunarul zdrenţuit
biletul de dragoste -
”singur aştept pînă vom
fi singuri împreună” (
Codrin)

***

”Singur aştept pînă vom
fi singuri împreună” -
cercetez ceasul -
s-au tocit minutarul
şi cifra şapte (Severin)

Cercetez ceasul -
s-au tocit minutarul
şi cifra şapte -
de-a lungul arăturii
o pereche de boi albi (
Busuioc)

De-a lungul arăturii
o pereche de boi albi -
cireş înflorit -
pe coarda sol a căzut
o petală (
Codrin)

Cireş înflorit -
pe coarda sol a căzut
o petală -
ameţită de parfum
întîi continui cîntecul (Miga)

februarie 1996


vineri, 9 noiembrie 2007

BĂTRÎNUL CULEGĂTOR DE CARTOFI (A solo kasen renku)

Şerban Codrin

Cartofii în sac –
palmele bătrînului
mulţumind sapei.

Cartofii în sac –
palmele bătrînului
mulţumind sapei-
pe mirişti se scutură
ultima buruiană

Pe mirişti se scutură
ultima buruiană -
cărţi printre cizme -
cineva şterge de praf
numai carîmbii

Cărţi printre cizme -
cineva şterge de praf
numai carîmbii -
desculţi şi-n straie albe
pelerinii spre Mecca

Desculţi şi-n straie albe
pelerinii spre Mecca -
viscol sub lună -
se zdrenţuieşte umbra
călătorului

Viscol sub lună -
se zdrenţuieşte umbra
călătorului -
o stea după ninsoare
în fîntîna albastră

***

O stea după ninsoare
în fîntîna albastră -
Moş Crăciun bătînd
la uşa fără copii -
n-aude nimeni

Moş Crăciun bătînd
la uşa fără copii -
n-aude nimeni -
în casa asta-ascultă
numai jucăriile

În casa asta-ascultă
numai jucăriile -
aceeaşi sare -
în Oceanul Pacific
şi-n lacrima ta

Aceeaşi sare -
în Oceanul Pacific
şi-n lacrima ta -
între noi totul a fost
nimic şi depărtare

Între noi totul a fost
nimic şi depărtare -
soseşte încă
un tramvai fără număr
şi fără tine

Soseşte încă
un tramvai fără număr
şi fără tine -
în zori la ora patru
se trezeşte paznicul

În zori la ora patru
se trezeşte paznicul -
mi-amintesc visul:
luna clocind în cuibar
un ou de barză

Mi-amintesc visul:
luna clocind în cuibar
un ou de barză -
simfonia lui Mozart
mîngîie mugurii cruzi

Simfonia lui Mozart
mîngîie mugurii cruzi -
privindu-mi ceasul -
la vecină clinchetul
farfuriilor

Privindu-mi ceasul -
la vecină clinchetul
farfuriilor -
curînd ploaia de vară
va spăla cioburile

Curînd ploaia de vară
va spăla cioburile -
călcînd printre flori
şi lujeri de pepene -
cu stropitoarea

Călcînd printre flori
şi lujeri de pepene -
cu stropitoarea -
prima frunză de tutun
se-ofileşte pe sfoară

***

Prima frunză de tutun
se-ofileşte pe sfoară -
acopăr masa -
paginile de titlu
ale ziarelor

Acopăr masa -
paginile de titlu
ale ziarelor -
angajăm vînzătoare
cu picioarele too long


angajăm vînzătoare
cu picioarele too long
” -
toamnă tîrzie -
spre piaţa de vechituri
tîrînd galoşii

Toamnă tîrzie -
spre piaţa de vechituri
tîrînd galoşii -
brumă pe aşchiile
pinului abia tăiat

Brumă pe aşchiile
pinului abia tăiat -
doarme pisica -
mirosul de răşină
al maşinii de tors

Doarme pisica -
mirosul de răşină
al maşinii de tors -
înţeleg de ce mănînci
bucăţi de scorţişoară

Înţeleg de ce mănînci
bucăţi de scorţişoară -
după dragoste -
numele tău scrijelit
pe-un colţ de stîncă

După dragoste -
numele tău scrijelit
pe-un colţ de stîncă -
odată ajuns în pisc
înseamnă a coborî

Odată ajuns în pisc
înseamnă a coborî -
cînd să atingă
linia de sosire -
schiorul cade

Cînd să atingă
linia de sosire -
schiorul cade -
desenezi ceva ciudat
pe iaz cu patinele

Desenezi ceva ciudat
pe iaz cu patinele -
scîrţîie paşii -
nu răsare nici luna
de-atîta gheţuş

Scîrţîie paşii -
nu răsare nici luna
de-atîta gheţuş -
pereţii de scîndură
amplifică-un ronţăit

***

Pereţii de scîndură
amplifică-un ronţăit -
pe calendarul
anului trecut aşezi
o creangă de brad

Pe calendarul
anului trecut aşezi
o creangă de brad -
labe de cîine-alături
de urmele căruţei

Labe de cîine-alături
de urmele căruţei -
fără ovaţii -
calul cu eleganţă
peste obstacol

Fără ovaţii -
calul cu eleganţă
peste obstacol -
polenul împovărînd
aripile albinei

Polenul împovărînd
aripile albinei -
înfloresc merii -
am totul dinainte
pe masa goală

Înfloresc merii -
am totul dinainte
pe masa goală -
seară cu păsări în pomi
şi frunze cîntătoare

4 februarie 1995